ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανακαινίσεις χώρων high-end εσωτερική και εξωτερική αναβάθμιση.

sp-constructions-gr - χτισιματα-ειδικες κατασκευες-ολικη ανακαινιση-υδραυλικες εργασιες

• Χτισίματα
• Επιχρίσματα
• Χρωματισμοί κτιρίων
• Πατητή τσιμεντοκονία
• Εξωτερική Θερμομόνωση
• Μονώσεις
• Επισκευές κτιρίων και μη
• Ηλεκτρολογικές εργασίες
• Υδραυλικές εργασίες
• Ξηρά δόμηση
• Ειδικές κατασκευές
• Μεταλλικές κατασκευές
• Κατασκευή στεγών
• Ολική ανακαίνιση
• Μερική ανακαίνιση
• Ανακαίνιση μπάνιου
• Ανακαίνιση καταστημάτων
• Ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, πολυκατοικιών
• Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
• Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων